Stowarzyszenie POMERANIA CANTAT

Stowarzyszenie POMERANIA CANTAT powstało w sierpniu 2017 roku, zostało zarejestrowane przy ulicy Zdobywców Wału Pomorskiego 91 w Koszalinie i figuruje w KRS pod numerem 0000687780.

 

Celem Stowarzyszenia jest w szczególności wspieranie i upowszechnianie muzyki i kultury, ze szczególnym uwzględnieniem chóralistyki, w tym m.in.:

 • kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
 • podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
 • nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
 • pomoc społeczna, w tym rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób
 • działalność charytatywna, dobroczynność
 • ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza
 • działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, w wieku emerytalnym
 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
 • turystyka i krajoznawstwo
 • promocja i organizacja wolontariatu
 • działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

 

 1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
  • organizowanie zespołów wokalnych, wokalno – instrumentalnych i innych zespołów artystycznych
  • uczestnictwo w życiu kulturalnym, promocja miasta Koszalina i regionu Pomorza, w tym w koncertach, festiwalach, konkursach muzycznych, wystawach artystycznych i imprezach charytatywnych
  • współpracę z innymi organizacjami o podobnym charakterze działania
  • organizację szkoleń, wykładów i imprez integrujących środowisko
  • organizację zajęć, w szczególności dla dzieci, młodzieży oraz osób niepełnosprawnych
  • inne działania służące realizacji celów Stowarzyszenia.
 2. Stowarzyszenie kieruje swoje działania na rzecz ogółu społeczeństwa.
 3. Stowarzyszenie realizuje swoje cele prowadząc działalność nieodpłatną i odpłatną pożytku publicznego.
 4. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego, a nadwyżkę przychodów nad kosztami przeznacza na cele statutowe.

 

Członkowie zarządu: prezes – Radosław Wilkiewicz, członkowie – Katarzyna Żerdzicka Jasionek, Kamila Figielska.

Najważniejsze zorganizowane inicjatywy:

 • Zorganizowanie od 2015 r. czterech edycji Bałtyckiego Konkursu Chórów „Pomerania Cantat” Koszalin – Słupsk. Grupa osób, która obecnie tworzy stowarzyszenie była inicjatorem i realizatorem działań w ramach organizacji konkursu. Powołanie stowarzyszenia było wynikiem realnych działań organizacyjnych na rzecz konkursu.
 • Powołanie do życia we wrześniu 2017 r. Chóru „Pomerania Cantat” Dziecięcej Akademii Chóralnej w Koszalinie . Zespół ma charakter międzyszkolny . Tworzą go uczennice i uczniowie koszalińskich szkół podstawowych. Dyrygentami są dr hab. Radosław Wilkiewicz oraz mgr Kamila Figielska. Zajęcia odbywają się w Szkole Podstawowej nr 1 w Koszalinie i oprócz nauki utworów chóralnych obejmują program umuzykalnienia z rytmiką oraz emisji głosu. Zespół zadebiutował w grudniu 2017 koncertem kolęd i pastorałek z towarzyszeniem Orkiestr Symfonicznej Filharmonii Koszalińskiej w ramach Familijnego Parku Sztuki w Sali Koncertowej Filharmonii Koszalińskiej. Chór aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym Koszalina. W czerwcu 2018 wystąpił w Koncercie Inauguracyjnym IV Bałtyckiego Konkursu Chórów „Pomerania Cantat” w Słupsku. Wykonanie przygotowanego repertuaru a cappella oraz wokalno-instrumentalnego spotkało się z dużym uznaniem jurorów konkursu oraz słupskiego środowiska dyrygentów i chórzystów. W sierpniu 2018 wystąpił w koncercie zakończenia 52. Międzynarodowego Festiwalu Organowego w Koszalinie wykonując „Laudate Dominum” oraz „Missa Brevis” Krzesimira Dębskiego pod dyrekcją kompozytora z towarzyszeniem Krakowskiego Trio Stroikowego oraz Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Koszalińskiej.

 

Stowarzyszenie POMERANIA CANTAT
ul. Zdobywców Wału Pomorskiego 91
75-136 Koszalin
KRS 0000687780

Tel. +48 604 222 543
E-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.