Bałtycki Konkurs Chórów
POMERANIA CANTAT Koszalin – Słupsk

 

Bałtycki Konkurs Chórów „Pomerania Cantat” Koszalin-Słupsk jest inicjatywą oddolną, społeczną. Idea urodziła się już w 2011 roku owocując warsztatami chóralnymi zorganizowanymi w Koszalinie przez Radosława Wilkiewicza i Pawła Materkę wraz z Akademią Sztuki Życia w Koszalinie . Pod wpływem popularyzacji chóralistyki w Koszalinie i okolicach oraz stałej potrzeby rozwoju zespołów chóralnych w 2015 roku dzięki staraniom Henryka Jasionka, Radosława Wilkiewicza oraz dyrektora Filharmonii Koszalińskiej Roberta Wasilewskiego odbył się I Bałtycki Konkurs Chórów „Pomerania Cantat” Koszalin – Słupsk, który organizowany jest corocznie, naprzemiennie, w Koszalinie oraz Słupsku. Wynikiem rosnącego zainteresowania ideą chóralistyki i idei Pomerania Cantat (łac. Pomorze śpiewa) stało się powołanie w 2017 r. Stowarzyszenia Pomerania Cantat oraz Dziecięcej Akademii Chóralnej w Koszalinie wraz z chórem o tej samej nazwie.

Organizatorami edycji Koszalińskiej jest od początku Filharmonia Koszalińska przy współfinansowaniu Gminy Miasta Koszalin a od 2019 r. oficjalnie organizuje ją wraz z filharmonią Stowarzyszenie „Pomerania Cantat” w Koszalinie. Edycję Słupską tworzą Filharmonia Sinfonia Baltica w Słupsku oraz Polski Związek Chórów i Orkiestr o/Słupsk przy wsparciu Gminy Miasta Słupska. Organizacją i koordynacją edycji słupskiej konkursu zajmuje się Andrzej Machutta – prezes słupskiego oddziału PZChiO.

Od 2015 roku konkurs spotkał się z niezwykłym zainteresowaniem zespołów chóralnych Województwa Zachodniopomorskiego a także z szerokim odzewem ogólnopolskim i stopniowo międzynarodowym. Wzięły w nim udział łącznie 62 zespoły chóralne a jurorowali profesorowie: Zbigniew Bruna, Rolandas Daugela, Anna Domańska, Dariusz Dyczewski, Waldemar Górski, Barbara Halec, Piotr Jańczak, Jacek Kraszewski, Przemysław Pałka, Jerzy Rachubiński, Janusz Stanecki, Anna Tarnowska, Marcin Tomczak. Zarówno zespoły, jak i jurorzy zgodnie podkreślają wyjątkowy charakter konkursów koszalińskich ze względu na znakomite walory akustyczne sali koncertowej Filharmonii Koszalińskiej. Po każdym konkursie docierają do organizatorów z Polski bardzo pozytywne echa z wielu środowisk chóralnych oraz muzycznych ośrodków akademickich. Dotychczasowy sukces konkursu nie byłby możliwy bez wsparcia Gminy Miasta Koszalin oraz Gminy Miasta Słupsk a także zaangażowania się wielu wartościowych i wrażliwych mieszkańców obu miast.

Udział w konkursie jest dla zespołów chóralnych nie tylko przeżyciem artystycznym ale przede wszystkim możliwością konfrontacji własnych umiejętności wokalnych z innymi zespołami . Biorą w nim udział zarówno zespoły o wysokich umiejętnościach wykonawczych, jak i te rozwijające się i aspirujące do poziomu tych pierwszych. „Pomerania Cantat” organizowany jest w 5 kategoriach : chórów szkolnych, dorosłych i seniorów, otwartej wiekowo oraz zespołów wokalnych. Uczestnicy oceniani są przez wybitnych znawców sztuki chóralnej, dyrygentów, profesorów akademii muzycznych . Uczestnictwo w konkursie jest dla chórów jednym z najważniejszych elementów rozwoju a ocena czy uwagi jury lub ewentualne uzyskanie wysokiego miejsca w rywalizacji stanowią nieocenioną wartość motywacyjną dla chórzystów i dyrygenta a także podnoszą prestiż reprezentowanych przez nich instytucji, środowisk i miejscowości. Nie mniejsze znaczenie ma prezentowanie słuchaczom śpiewu chóralnego w tej najlepszej, najwłaściwszej formie, który potrafi wywołać w nich prawdziwie niezapomniane wrażenia poprzez oddanie właściwego mu piękna.